Téarmaí ⁊ Coinníollacha

Feidhmíonn Chipsmall an suíomh Gréasáin www.chipsmall.net chun rochtain ar líne a sholáthar ar fhaisnéis faoi tháirgí atá ar fáil ag Chipsmall (an “táirge”) agus chun ceannach Táirgí (an “tSeirbhís”) a éascú. Tugtar an \"Comhaontú\" seo ar na Téarmaí Úsáide seo, mar aon leis na Coinníollacha Ordaithe. Trí Chipsmall a úsáid, aontaíonn tú le gach ceann de na téarmaí agus coinníollacha seo a leanas atá leagtha amach anseo (\"Téarmaí Úsáide\"). Trí Tháirgí a ordú, aontaíonn tú leis na Téarmaí Úsáide, chomh maith leis na Coinníollacha Ordaithe, atá leagtha amach thíos. Forchoimeádann Chipsmall an ceart an Comhaontú seo a mhodhnú tráth ar bith gan fógra roimh ré a thabhairt duit. Is ionann d’úsáid den Suíomh tar éis aon mhodhnú den sórt sin agus do chomhaontú an Comhaontú a leanúint agus a bheith faoi cheangal aige arna mhodhnú. Tá an dáta deireanach a ndearnadh an Comhaontú seo a athbhreithniú leagtha amach thíos.

1. Maoin Intleachtúil.
Tá an tSeirbhís, an Suíomh, agus gach faisnéis agus / nó ábhar a fheiceann tú, a chloiseann tú nó a bhfuil taithí agat ar an Suíomh (an “Ábhar”) faoi chosaint ag an tSín agus ag cóipcheart idirnáisiúnta, trádmharc agus dlíthe eile, agus is le Chipsmall nó a tuismitheoir iad , comhpháirtithe, cleamhnaithe, ranníocóirí nó tríú páirtithe. Deonaíonn Chipsmall ceadúnas pearsanta, neamh-inaistrithe, neamh-eisiatach duit chun an Suíomh, an tSeirbhís agus an t-Ábhar a úsáid chun codanna den Ábhar a roghnaíonn tú a phriontáil, a íoslódáil agus a stóráil, ar choinníoll: (1) nach n-úsáideann tú ach na cóipeanna seo de an t-Ábhar chun críocha do ghnó inmheánaigh féin nó chun d’úsáid phearsanta, neamhthráchtála; (2) ná an t-Ábhar a chóipeáil nó a phostáil ar aon ríomhaire líonra nó an t-Ábhar a tharchur, a dháileadh, nó a chraoladh in aon mheán; (3) ná an t-Ábhar a mhodhnú ná a athrú ar bhealach ar bith, ná aon fhógra cóipchirt nó trádmhairc a scriosadh nó a athrú. Ní aistrítear aon cheart, teideal nó leas in aon Ábhar nó ábhair a íoslódáladh chugat mar thoradh ar an gceadúnas seo. Forchoimeádann Chipsmall teideal iomlán agus cearta iomlána maoine intleachtúla in aon Ábhar a íoslódálann tú ón Suíomh, faoi réir an cheadúnais theoranta seo chun go mbainfidh tú úsáid phearsanta as an Ábhar mar atá leagtha amach anseo. Ní féidir leat aon cheann de na marcanna nó na lógónna atá le feiceáil ar fud an tSuímh a úsáid gan toiliú i scríbhinn a fháil ó úinéir an trádmhairc, ach amháin mar a cheadaítear leis an dlí is infheidhme. Ní féidir leat an leathanach baile nó aon leathanaigh eile den Suíomh seo a scáthánú, a scrabhadh nó a fhrámú ar aon suíomh Gréasáin nó leathanach gréasáin eile. Ní féidir leat “naisc dhomhain” a nascadh leis an Suíomh, ie, naisc a chruthú leis an suíomh seo a sheachnaíonn an leathanach baile nó codanna eile den Suíomh gan chead i scríbhinn.

2. Séanadh Barántais.
Ní dhéanann Chipsmall aon bharántais nó uiríll sainráite, intuigthe maidir le haon táirge, nó maidir leis an láithreán, an tseirbhís nó an t-ábhar. Séanann Chipsmall go sainráite gach barántas d’aon chineál, sainráite, intuigthe, reachtúil nó eile, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, barántais intuigthe indíoltachta, oiriúnacht chun críche áirithe, teideal agus gan aon sárú maidir leis na táirgí, an láithreán, an tseirbhís , agus an t-ábhar. Ní thugann Chipsmall barántas faoi na feidhmeanna a chomhlíonfaidh an láithreán nó an tseirbhís a bheidh gan bhriseadh, tráthúil, slán nó saor ó earráidí, nó go gceartófar lochtanna ar an láithreán nó sa tseirbhís. Ní thugann Chipsmall barántas do chruinneas nó iomláine an ábhair, nó go gceartófar aon earráidí san ábhar. Cuirtear an suíomh, an tseirbhís agus an t-ábhar ar fáil ar bhonn “Mar atá” agus “mar atá ar fáil” .Ach Chipsmall, déantar seoltaí IP cuairteoirí a athbhreithniú agus a anailísiú go tréimhsiúil chun monatóireacht a dhéanamh, agus chun ár suíomh Gréasáin a fheabhsú go héifeachtach, agus déanann siad ní roinnfear é lasmuigh de Chipsmall.Dá cuairt ar láithreán gréasáin, féadfaimid faisnéis teagmhála a iarraidh ort (seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin, uimhir facs agus seoltaí le haghaidh loingseoireachta / billeála). Bailítear an fhaisnéis seo ar bhonn deonach - agus le do chead féin amháin.

3. Teorainn le Dliteanas.
Ní bheidh Chipsmall faoi dhliteanas ar bith don cheannaitheoir nó d'aon tríú páirtí as aon damáistí indíreacha, teagmhasacha, speisialta, iarmhartacha, pionósacha nó eiseamláireacha (lena n-áirítear gan teorainn a chur le brabúis chaillte, coigilteas caillte, nó cailliúint deise gnó) a eascraíonn as nó a bhaineann leis (I) Aon táirge nó seirbhís a sholáthraíonn nó a chuirfidh Chipsmall ar fáil, nó a úsáid mar gheall ar neamhábaltacht an rud céanna a úsáid; (II) Úsáid nó neamhábaltacht an láithreáin, na seirbhíse nó an ábhair a úsáid; (III) Aon idirbheart a dhéantar tríd an láithreán nó a éascaíonn an láithreán; (IV) Aon éileamh is inchurtha i leith earráidí, easnaimh, nó míchruinneas eile ar an láithreán, an tseirbhís agus / nó an t-ábhar; (V) Rochtain neamhúdaraithe ar do tharchur nó do shonraí nó iad a leithdháileadh; (VI) Ráitis nó iompar aon tríú páirtí ar an láithreán nó ar an tseirbhís; (VII) Aon ábhar eile a bhaineann leis na táirgí, an láithreán, an tseirbhís nó an t-ábhar, fiú má cuireadh in iúl do Chipsmall go bhféadfadh damáistí den sórt sin a bheith ann.

Is é an t-aon oibleagáid agus dliteanas atá ar Chipsmall as lochtanna táirge, de rogha Chipsmall, an méid lochtach sin a aisíoc nó a aisíoc leis an gcustaiméir agus dá bhrí sin ní sháróidh dliteanas Chipsmall praghas ceannaigh an cheannaitheora ar aon chuma. Beidh an leigheas sin roimhe seo faoi réir fógra i scríbhinn ón gceannaitheoir maidir le locht agus an táirge lochtach a thabhairt ar ais laistigh de seasca (30) lá ón gceannach. Ní bhaineann an leigheas sin roimhe seo le táirgí a ndearnadh mí-úsáid orthu (lena n-áirítear urscaoileadh statach gan teorainn), faillí, timpiste nó modhnú, nó maidir le táirgí a sáraíodh nó a athraíodh le linn cóimeála, nó nach féidir a thástáil ar bhealach eile. Má tá tú míshásta leis an suíomh, leis an tseirbhís, leis an ábhar, nó leis na téarmaí úsáide, is é an t-aon leigheas eisiach atá agat ná scor den láithreán a úsáid. Admhaíonn tú, trí d’úsáid a bhaint as an suíomh, go bhfuil d’úsáid den láithreán ar do phriacal amháin.

Coinníollacha Ordaithe

Tá gach ordú a chuirtear tríd an Suíomh nó tríd an gcatalóg priontála faoi réir théarmaí an Chomhaontaithe seo, lena n-áirítear na Coinníollacha Ordaithe seo a leanas. Ní cheadaítear aon athrú, athrú, scriosadh nó modhnú ar aon cheann den Chomhaontú seo gan cead i scríbhinn ó ionadaí údaraithe Chipsmall. Diúltaítear go sainráite leis seo d’aon athrú airbheartaithe a chuireann ceannaitheoir isteach in aon doiciméadacht bhreise. Féadfar glacadh le horduithe a chuirtear ar fhoirmeacha a chlaonann ó na téarmaí agus coinníollacha seo, ach ar an mbonn go mbeidh téarmaí an Chomhaontaithe seo i réim amháin.

1. Bailíochtú agus Glacadh le hOrdú.
Nuair a chuireann tú ordú, féadfaimid do mhodh íocaíochta, do sheoladh seolta agus / nó d’uimhir aitheantais díolmhaithe ó cháin a fhíorú, más ann dó, sula ndéantar d’ordú a phróiseáil. Is tairiscint é ár socrúchán ar ordú tríd an Suíomh chun ár dTáirgí a cheannach. Féadfaidh Chipsmall glacadh le d’ordú trí d’íocaíocht a phróiseáil agus an Táirge a sheoladh, nó féadfaidh sé, ar chúis ar bith, diúltú glacadh le d’ordú nó le haon chuid de d’ordú. Ní mheasfar go nglacfaidh Chipsmall le haon ordú go dtí go mbeidh an Táirge seolta. Má dhiúltaímid glacadh le d’ordú, déanfaimid iarracht fógra a thabhairt duit ag baint úsáide as an seoladh ríomhphoist nó faisnéis teagmhála eile a chuir tú ar fáil le d’ordú.

2. Cumarsáid Leictreonach.
Nuair a chuireann tú ordú tríd an Suíomh, iarrtar ort seoladh ríomhphoist bailí a sholáthar, a d’fhéadfaimis a úsáid chun cumarsáid a dhéanamh leat maidir le stádas d’ordú, comhairle a thabhairt duit maidir le loingsiú táirgí le cúltaca, agus aon fhógraí eile a sholáthar duit , nochtadh nó cumarsáidí eile a bhaineann le d’ordú.

3. Praghsáil.
Ní dhéantar luachan láithreán gréasáin Chipsmall agus seirbhísí gaolmhara a ríomh ach i ndollair SAM agus i socrú an airgeadra, mura bhfuil airgeadra na SA faoi raon feidhme úsáid custaiméirí náisiúnta nó réigiúnacha, le do thoil ráta malairte don chomhshó comhfhreagrach de réir a dtíortha féin nó réigiúin. Tá na praghsanna go léir i ndollair SAM.

4. Faisnéis faoi Tháirgí.
Cineál táirge, tuairisc táirge agus paraiméadair láithreán gréasáin Chipsmall, soláthraíonn an tIdirlíon agus soláthraithe ábhartha na pictiúir ábhartha, an físeán agus faisnéis eile, ní ghualainn suíomh Gréasáin Chipsmall an fhreagracht as cruinneas, sláine, dlíthiúlacht nó barántúlacht na faisnéise. Ina theannta sin, níl aon fhreagracht ar shuíomh Gréasáin Chipsmall ná ar aon úsáid chun gnólachtaí faisnéise a sholáthar agus a gcuid rioscaí ar an suíomh Gréasáin seo.

5. Íocaíocht.
Cuireann Chipsmall na modhanna íocaíochta áisiúla éagsúla ar fáil ag dollar na SA, lena n-áirítear PAYPAL, Cárta Creidmheasa, Máistirchárta, VISA, American Express, Western Union, Wire Transfer. Ní mór íocaíocht a dhéanamh san airgeadra inar cuireadh an t-ordú. Má tá téarmaí íocaíochta eile agat, déan teagmháil le do thoil le seirbhís do chustaiméirí Chipsmall ag [email protected]

6. Táillí Loingseoireachta.
Íocfaidh na custaiméirí muirir loingseoireachta nó lasta, árachas agus dleachtanna custaim cinn scríbe.

7. Táille baincéireachta.
Maidir le haistriú sreinge gearraimid táille baincéireachta US $ 35.00, le haghaidh ÍMAT agus Cárta Creidmheasa gearrann muid táille seirbhíse 5% den mhéid iomlán, as aontas an iarthair níl aon táille baincéireachta ann.

8. Muirear Láimhseála.
Níl aon íos-ordú ná táille láimhseála ann.

9. Beartas Damáiste agus Tuairisceáin Lastais.
Má fhaigheann tú earraí a ndearnadh damáiste dóibh faoi bhealach, tá sé tábhachtach an cartán loingseoireachta, an t-ábhar pacála agus na codanna a choinneáil slán. Téigh i dteagmháil láithreach le seirbhís do chustaiméirí Chipsmall chun éileamh a thionscnamh. Ba chóir gach tuairisceán a dhéanamh laistigh de 30 lá ó dháta an tsonraisc agus uimhir an tsonraisc bhunaidh, cárta teastais ráthaíochta, pictiúr na coda agus míniú gairid nó an tuarascáil tástála ar an gcúis leis an tuairisceán a bheith in éineacht leis. Ní ghlacfar le tuairisceáin tar éis 30 lá. Caithfidh earraí a chuirtear ar ais a bheith i bpacáistiú bunaidh agus i riocht in-athúsáidte. Ní ghlacfar le páirteanna a chuirtear ar ais mar gheall ar earráid ó chustaiméirí tráth a lua nó a dhíoltar.

10. Fadhb an chustaim.
Is éard atá i luachana Chipsmall praghas FOB, nílimid freagrach as imréiteach custaim na dtíortha cinn scríbe. Má choinnítear nó urghabhadh custaim áitiúla custaim an chustaiméara, is féidir le Chipsmall roinnt doiciméad a sholáthar do chustaiméirí, ach níl Chipsmall freagrach as imréiteach custaim, ní íocann Chipsmall custaim táille, tá sé de dhualgas ar an gcustaiméir na codanna a ghlanadh ó chustam áitiúla an chustaiméara. Ní sheolfar na longa arís má coinníodh páirteanna nó má gabhadh iad i gcustaim áitiúla an chustaiméara, ní aisíoctar an íocaíocht.

Dualgais agus freagrachtaí.
Is ardán trádála gairmiúil B2B agus B2C é Chipsmall, agus ní féidir linn ach riocht seachtrach na n-earraí a iniúchadh, ach ní feidhm inmheánach. Glacfar le tuairisceáin laistigh de 30 lá, áfach, níl aon chearta ag custaiméirí ionchúiseamh a dhéanamh ar Chipsmall as earraí neamhfheidhmiúla, níl aon chearta acu freisin cúiteamh breise a iarraidh. Is ardán seirbhíse é Chipsmall, ní déantúsóirí muid, ní sholáthraímid an tseirbhís ach cuidímid leis an gcustaiméir na táirgí a theastaíonn uathu a cheannach. Forchoimeádann Chipsmall cearta na mínithe deiridh.